Leven in balans

stress klachten en burnout verschijnselen

Ander onderwijs

Ouders realiseren zich vaak niet hoeveel er is veranderd sinds ze zelf naar school gingen. De druk op zowel scholen, leraren als leerlingen om te voldoen aan allerlei standaarden is enorm toegenomen.  Meten = weten zorgt ervoor dat leraren zoveel tijd kwijt zijn aan het vastleggen van individuele leerdoelen, behandelingsplannen, testen, toetsen, evalueren en bespreken dat er nauwelijks ruimte is voor aandacht voor het kind en een intu├»tieve aanpak.

De wereld buiten de school is nog veel meer veranderd. Computers, sociale media en mobiele telefoons  hebben kinderen mondiger, sneller en socialer gemaakt. 


Leren is een constant proces geworden dat vooral buiten school plaatsvindt. Was de inhoud van het onderwijs 25 jaar geleden al verouderd, nu is zij volstrekt achterhaald. Kinderen haken massaal af zodra ze de klas binnenkomen en daar kan een digi-bord maar weinig aan veranderen;  kinderen willen zelf bepalen wat en hoe ze leren


En uiteindelijk waren scholen vroeger ook alles behalve perfect. Maar de klassen waren tenminste kleiner, de druk op leraren minder groot en het lesprogramma minder volgestouwd waardoor het net iets beter leek te gaan.


Gelukkig zijn er ook alternatieven voor het regulier onderwijs. Het is belangrijk dat ouders zich hiervan bewust zijn.